Werkwijze

Kennismaking en start

Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u uiteraard telefonisch een afspraak maken. Dit kan ook per e-mail. Een kennismakingsgesprek is gewoonlijk binnen 14 dagen mogelijk.In het daaropvolgend gesprek, de intake, brengen we de behoefte in kaart, we bespreken de aanpak en maken vervolg afspraken.Therapie aan huis is in uitzonderlijke gevallen mogelijk tegen enige meerkosten.

Aanpak

Praktijk Vinke in de Achterhoek biedt u een veilige setting voor: ontwikkeling van uw capaciteiten, probleemoplossing of bewustwording van verborgen emoties en afweermechanismen. Oude patronen verliezen hun kracht er ontstaat ruimte voor nieuwe ervaringen en een nieuw gedragsrepertoire. Een therapie traject duurt zo kort als kan en zo lang als nodig is

De lichaamsgerichte benadering leidt tot meer zelfinzicht. Met behulp van de gehanteerde werkvormen leert u zich door lichaamsbewustzijn te ontspannen. Dit om de spanning waaraan uw lichaam en geest in de loop van uw leven aan gewend is geraakt, ruimte te geven. Deze ontspanning geeft een ervaring van welzijn, verandert onze waarneming en opent de weg naar nieuwe dimensies in je zijn op deze wereld.

In de individuele begeleiding wordt gewerkt met verschillende lichaamsgerichte technieken. Aanraking, ademhaling en zelfonderzoek staan hierbij centraal. In de aanraking wordt gewerkt met verschillende methodes zowel zacht als stevig en diep; gewrichtsontspannende technieken, stretchings, dynamische technieken.

Stromingen van waaruit wordt gewerkt:

  • Lichaamsgerichte neo-Reichiaanse therapie: de vier pijlers hiervan rusten op lichaamswerk, meditatie, zelfonderzoek en beweging;
  • Somatic Experience-trauma therapie
  • Focussen volgens Gendlin
  • Emotion Focussed Relation Counseling
  • Diamond Approach A.H. Almaas
  • Relatietherapie omvat diverse stromingen, het is telkens het zoeken tussen de autonomie en de verbinding. Geinspireerd door o.a Schnarch, Gottman, Sue Johnson & Leslie Greenberg en Esther Perel.

Een sessie duurt gemiddeld een uur. We beginnen met een intake gesprek, waarin u vertelt en onderzoekt wat er op dat moment op de voorgrond is in uw leven. Ook kunt u een specifiek thema inbrengen wat u dieper wilt onderzoeken als opstap naar verandering.

THERE IS A CRACK IN EVERYTHING
THAT’S WHERE THE LIGHT COMES IN