Affaire

“Affaires gaan minder over seks maar meer over verlangen”
Esther Perel

“De passie was verdwenen” zegt Peter. Tot zijn verrassing knikt zijn partner Astrid instemmend.

Je hoort de ventilator zoemen – en hoewel het binnen aardig koel is, zijn de gezichten tegenover me verhit geraakt.

Het is interessant om je af te vragen wat het eigenlijk betekent om een affaire te hebben, vreemd te gaan. Wat mist er dan in een ogenschijnlijke gelukkige relatie, of mist er eigenlijk niet iets maar zijn we toch zoekend. Is de passie maar beperkt houdbaar? We denken dat we een gelukkige relatie hebben, maar in een keer wordt alles op losse schroeven gezet.

En toch zitten ze hier, allebei, een weg zoekend om samen te blijven. Hoe ermee om te gaan dat je partner je bedrogen, verraden heeft. Allebei willen ze niet echt stoppen met de relatie, maar het kan ook niet blijven zoals het was. Het is niet zo dat er zoveel ruzies waren, meer een geleidelijk terugtrekken – de relatie een dagelijkse sleur, met de drukte van een gezin.

Wat is er nodig? Meer verbinding te krijgen, iets weer tot leven laten komen waarvan je dacht dat het voorgoed voorbij is. Belangrijk is dat beide partners bereidheid ontwikkelen om te luisteren naar wat de ander nodig heeft ook al is dat nog zo pijnlijk… Probeer jezelf te bevrijden van schuld en/of schaamte – want dat maakt vaak dat je nog verder wegduikt. De eerste stap is ruimte maken, luisteren en ervaren. Wat is waar in mij en hoe kan ik jou ontmoeten…